ul. Lenartowicza 41
41-219 Sosnowiec

 

Szukaj na stronie

 

 

Gospodarka odpadami

Kliknij aby dowiedzieć się więcej 

Oferta reklamowa

Kliknij aby dowiedzieć się więcej


STR. GŁÓWNA

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  ,,Zagórze” powstała  w 1991r. w wyniku wydzielenia się ze Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik”. Docelowo utworzono  dwie Administracje: Administracja przy ul. Długosza 21  oraz Administracja przy ul. Lenartowicza 41.

Administracja Nr 1 przy ul. Długosza 21 obsługuje ulice: Piękna, Jagiełły, Br. Mieroszewskich, Dmowskiego, Długosza, Sikorskiego -** WYKAZ BUDYNKÓW**

Administracja Nr 2 przy ul. Lenartowicza 41 obsługuje ulice: Mielecka, Łomżyńska, Kielecka, Białostocka, Lenartowicza - ** WYKAZ BUDYNKÓW**

Celem działania Spółdzielni  Mieszkaniowej  ,,Zagórze” jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych oraz gospodarczych i oświatowo-kulturalnych członków i ich rodzin. Spółdzielnia zarządza zasobem mieszkaniowym, którego łączna powierzchnia wynosi 197 135 01m2. W skład zasobów Spółdzielni wchodzi  3565 mieszkań w 66 budynkach mieszkalnych, 11 pawilonów usługowo-handlowych i 329 garaży. Spółdzielnia zrzesza prawie 4800 członków.

Działalnością Spółdzielni kieruje Zarząd, nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności sprawuje Rada Nadzorcza. Spółdzielnia podlega kontroli okresowej i kompleksowej jakim jest lustracja Spółdzielni pod względem legalności, gospodarności i rzetelności; badaniu sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów (wyboru kontrolujących dokonuje Rada Nadzorcza) oraz kontrolni przez instytucje zewnętrzne ( PIP , Straż Pożarna, Urzędy Skarbowe i inne )

Zobacz najnowsze aktualności z różnych działów

ZAPRASZAMY NA BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI

Spółdzielnia  Mieszkaniowa ,,Zagórze” zaprasza dzieci na ,,BAL KARNAWAŁOWY”, który odbędzie się dnia 04.02.2020r (wtorek) od godz.17:00 – 19:00 w Klubie Osiedlowym ,,BIOS” przy ul. Lenartowicza 108. Zabawę poprowadzi animator KRIS. W programie dużo muzyki, zabawy, konkursy z nagrodami oraz słodki poczęstunek.

W trakcie zabawy będą wykonywane zdjęcia. Uczestnictwo w Balu Karnawałowym  potwierdza zgodę na publikację wizerunku na stronie Spółdzielni w celach promocyjnych.

INFORMACJA !

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "ZAGÓRZE" uprzejmie informuje, że w związku z rozliczeniem wody i jednoczesnym przygotowaniem zmian stawek opłat za centralne ogrzewanie oraz podgrzania ciepłej wody, przygotowany został nowy wymiar opłat czynszowych obowiązujący od m-ca stycznia 2020r. i od m-ca lutego 2020r. co spowodowało opóźnienie w dostarczeniu opłat czynszowych do Mieszkańców.

W związku z powyższym Zarząd podjął decyzję o przesunięciu terminu płatności czynszu za m-c styczeń 2020r. do dnia 10.02.2020r. (do tego dnia nie będą naliczane odsetki).

PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY - LENARTOWICZA 172-178

Na podstawie informacji podanej przez TAURON Ciepło sp.z o.o. w związku z pracami na węźle ciepłowniczym Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zagórze" w Sosnowcu informuje mieszkańców, że w dniu 30.01.2020 - od godz. 800 do godz. 1430 nastąpi przerwa w dostawie energii na potrzeby ciepłej wody do budynku LENARTOWICZA 172-178.

TERMIN POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM "ZAGÓRZE" 28.01.2020

Informujemy, że w dniu 28.01.2020r. (wtorek) w godzinach od 17:00 do 18:00 dyżur pełnić będą Przedstawiciele Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ZAGÓRZE”

 

Kontakt ze Spółdzielnią

Adres

ul. Lenartowicza 41,
41-219 Sosnowiec

Sekretariat

tel: 32/ 745 - 41 - 60
fax: 32/ 745 - 41 - 69
e-mail: kontakt@zagorzesm.pl

Godziny otwarcia:

Pon: 7:00 - 17:00
Wt-Czw: 7:00 - 15:00
Pt: 7:00 - 13:00

Administracja Osiedla nr 1

tel: 32/ 745 - 41 - 61

Administracja Osiedla nr 2

tel: 32/ 745 - 41 - 62

Dział Czynszów i Windykacji

- tel: 32/ 363 - 68 - 33

- tel: 32/ 363 - 68 - 36

Dział Spraw Członkowskich

tel: 32/ 745 - 41 - 64

Pogotowie awaryjne

wod.-kan., elektryczne,
c.o, gaz, dźwigi

tel: 32/ 745 - 41 - 68
czynne po godzinach pracy SMZ
w dni wolne i święta - całodobowo

Pogotowie dźwigowe

tel: 576 - 802 - 820

E-Czynsze

e-mail: eczynsze@zagorzesm.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ewelina Wysocka

e-mail: iod@zagorzesm.pl

Facebook


 

 


 

Napisz do nas

Pola oznaczone * są wymagane.

ródła.