ul. Lenartowicza 41
41-219 Sosnowiec

 

Szukaj na stronie

 

 

Gospodarka odpadami

Kliknij aby dowiedzieć się więcej 

Oferta reklamowa

Kliknij aby dowiedzieć się więcej


STR. GŁÓWNA

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  ,,Zagórze” powstała  w 1991r. w wyniku wydzielenia się ze Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Hutnik”. Docelowo utworzono  dwie Administracje: Administracja przy ul. Długosza 21  oraz Administracja przy ul. Lenartowicza 41.

Administracja Nr 1 przy ul. Długosza 21 obsługuje ulice: Piękna, Jagiełły, Br. Mieroszewskich, Dmowskiego, Długosza, Sikorskiego -** WYKAZ BUDYNKÓW**

Administracja Nr 2 przy ul. Lenartowicza 41 obsługuje ulice: Mielecka, Łomżyńska, Kielecka, Białostocka, Lenartowicza - ** WYKAZ BUDYNKÓW**

Celem działania Spółdzielni  Mieszkaniowej  ,,Zagórze” jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych oraz gospodarczych i oświatowo-kulturalnych członków i ich rodzin. Spółdzielnia zarządza zasobem mieszkaniowym, którego łączna powierzchnia wynosi 197 135 01m2. W skład zasobów Spółdzielni wchodzi  3565 mieszkań w 66 budynkach mieszkalnych, 11 pawilonów usługowo-handlowych i 329 garaży. Spółdzielnia zrzesza prawie 4800 członków.

Działalnością Spółdzielni kieruje Zarząd, nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności sprawuje Rada Nadzorcza. Spółdzielnia podlega kontroli okresowej i kompleksowej jakim jest lustracja Spółdzielni pod względem legalności, gospodarności i rzetelności; badaniu sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów (wyboru kontrolujących dokonuje Rada Nadzorcza) oraz kontrolni przez instytucje zewnętrzne ( PIP , Straż Pożarna, Urzędy Skarbowe i inne )

Zobacz najnowsze aktualności z różnych działów

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE W 2019r

Zarząd SM "Zagórze" informuje, że Komisja przetargowa w dniu 24.04.2019r w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, do wykonania prac termomodernizacyjnych w 2019r wyłoniła dla budynku:

Biłostocka 7-9 firmę

F.H.U. "ELEVAX"

Ul. Krakowska 166

32-546 Młoszowa

Białostocka 12-16 firmę

"MARMATOR" M. Iwański

Ul. Sadowa 1B/2

43-155 Bieruń

Mielecka 2-8 firmę

P.P.H.U. "EURO-MAR" T. Marcinkowski

Ul. Źródlana 46 Kolbark

32-310 Klucze

 

ODCZYTY WODOMIERZY

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zagórze" w Sosnowcu uprzejmie infomuje ,że w związku ze zmianą ceny wody przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, elektroniczny odczyt wodomierzy odbędzie się na koniec maja 2019r a nie jak w poprzednich latach na koniec czerwca 2019r.

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT NA PRACE TERMOMODERNIZACYJNE W 2019r

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZAGÓRZE" ul. Lenartowicza 41, 41-219 Sosnowiec

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT  NA ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE W 2019 ROKU

BUDYNEK BIAŁOSTOCKA 7-9

BUDYNEK BIAŁOSTOCKA 12-16

BUDYNEK MIELECKA 2-8

Oferty należy przygotować zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, którą można osobiście odbierać w pokoju nr 26 od dnia 08.04.2019r. w godzinach 700 -1000 za okazaniem dowodu wpłaty za wykup dokumentacji dotyczącej przetargu w kwocie 150,00 zł + VAT ( 184,50 zł brutto)-na każdy budynek oddzielna wpłata na konto Spółdzielni:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAGÓRZE" 41-219 Sosnowiec ul. Lenartowicza 41

PKO BP S.A.o/Sosnowiec 06 1020 2498 0000 8602 0019 2955.

Oferty należy umieścić w kopertach zamkniętych i opisanych:"OFERTA NA ROBOTY TERMOMODERNIZACJNE W 2019 ROKU" ( Dla każdego budynku osobna oferta)

Oferty należy składać w pokoju nr 28 - Sekretariat S.M. „ZAGÓRZE" do dnia 17.04.2019r. do .godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi 18.04.2019r. godz. 1400. Wybór wykonawcy przez Komisję nastąpi do dnia 25.04.2019r. Zmiana lub wycofanie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składnia ofert. Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAGÓRZE" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkich informacji w przedmiocie przetargu udzielają pracownicy Obsługi Technicznej:

tel. (32) 363 68 34 lub (32) 363 68 35.

OGŁOSZENIE - DERATYZACJA

Administracja  Nr 2  SM „Zagórze" informuje mieszkańców, że w dniach od 8.04.2019r. do 15.05.2019r. zostanie przeprowadzona akcja deratyzacji w budynkach.

 

Kontakt ze Spółdzielnią

Adres

ul. Lenartowicza 41,
41-219 Sosnowiec

Sekretariat

tel: 32/ 745 - 41 - 60
fax: 32/ 745 - 41 - 69
e-mail: kontakt@zagorzesm.pl

Godziny otwarcia:

Pon: 7:00 - 17:00
Wt-Czw: 7:00 - 15:00
Pt: 7:00 - 13:00

Administracja Osiedla nr 1

tel: 32/ 745 - 41 - 61

Administracja Osiedla nr 2

tel: 32/ 745 - 41 - 62

Dział Czynszów i Windykacji

- tel: 32/ 363 - 68 - 33

- tel: 32/ 363 - 68 - 36

Dział Spraw Członkowskich

tel: 32/ 745 - 41 - 64

Pogotowie awaryjne

wod.-kan., elektryczne,
c.o, gaz, dźwigi

tel: 32/ 745 - 41 - 68
czynne po godzinach pracy SMZ
w dni wolne i święta - całodobowo

Pogotowie dźwigowe

tel: 576 - 802 - 820

E-Czynsze

e-mail: eczynsze@zagorzesm.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ewelina Wysocka

e-mail: iod@zagorzesm.pl

Facebook


 

 


 

Napisz do nas

Pola oznaczone * są wymagane.

ródła.